آخرای پائیز

قطعات عاشقانه دکلمه کاری از گروه هنری آوای آپامه که به صورت رایگان در اختیار مخاطبین قرار دارد.
​​​​​​​
این آلبوم شامل هشت  قطعه با صدای گویندگانی چون امیرحسین بی ریا ، یحیی گلنسایی ، کاملیا کریمی ، بهاره جلودارزاده ، محمد رضا لاکچی ، احمد ذبیحی ، زهرا پورعلی و طیبه رضایی و به تهیه کنندگی فریبرز صفی گردآوری شده است.
نام تراکها به ترتیب شماره :
1- پاییز لوندی می کند با صدای امیر حسین بی ریا
2- انتظار پاییزی با صدای یحیی گلنسایی
3- فصل بی تو با صدای کاملیا کریمی
4- بهانه عاشقی با صدای بهاره جلودارزاده
5- سفرت بی خطر با صدای محمد رضا لاکچی
6- پ مثل پاییز با صدای احمد ذبیحی
7- هم نوا با پاییز با صدای زهرا پور علی
8- طوفان با صدای طیبه رضایی