گذراندن دوره فن بیان و گویندگی مقدماتی و پیشرفته
گذراندن دوره دوبلاژ بطور تکمیلی مدرسه عالی رسانه
اجرای نمایشنامه های رادیویی در رادیو نمایش
اجرای پادکست برای رادیوهای آزاد
اجرای نمایشنامه خوانی به طور آزاد
شرکت در جشنواره های متعدد رادیویی
بازی در نمایش صوتی رئیس جمهور در نقش جرج آوانس سال 99​​​​​​​

حسین مرتضوی