نقش خوان  در نمایشنامه خوانی "پلیکان" آذر ٩٤

بازی در تئاتر "آنالیز" در سی و چهارمین جشنواره تئاتر فجر بهمن ۹۴

 بازی در نمایش صوتی "کوری" در نقش زن ناشناس  اسفند ۹۴
​​​​​​​
بازی در نمایش محیطی سیاه بازی به دعوت سازمان گردشگری مناطق آزاد کیش نوروز ۹۷

زهرا  پورعلی