دوره آموزشی دوبلاژ زیر نظر استاد جلیلوند
فعالیتهای آزاد در گروه های هنری نمایش رادیویی
صداپیشگی در نمایشنامه خوانی های متفاوت
سوابق تور گردانی از سالهای 1391 الی 1396
دوره آموزشی راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی 1386
گواهی فنون و مهارت تور گردانی حرفه ای 1386 از سازمان میراث فرهنگی
گواهی اشنایی با سبک معماری های جهان از سازمان میراث فرهنگی
دوره های فتوشاپ 1393 انستیتو ایز ایران
بازی در نمایش صوتی رئیس جمهور در نقش کلر ویتمور  سال 99​​​​​​​

صابره پناهنده