هنرجو و نوازنده گیتار
گذراندن دوره ی مقدماتی دوبلاژ نزد آقای محمدرضا علیمردانی
گذراندن دوره ی پیشرفته ی دوبلاژ نزد خانم گیلدا حمیدی
گذراندن دوره صدا بازیگری نزد آقای مجید آقا کریمی
دوره نمایشنامه خوانی نزد خانم زری کریمی
صدا بازیگری دوبلاژ در انیمیشن و گویندگی عروسکی
قبولی در آزمون تئوری و عملی سازمان فنی و حرفه ای

لطیفه اسماعیلی