برنامه شب چراغ از رادیو قم
آیتم تربیت فرزند برای رادیو فرهنگ
آیتم اخبار ورزشی برای رادیو تهران
آیتم ضرب المثل برای رادیو ایران
آیتم معرفی آش های استانها برای رادیو سلامت
ویژه برنامه شهادت حضرت زهرا (رادیو سلامت)
همکاری با انتشارات قدیانی وفروشگاه کتاب صوتی نسیم
تولیدچند پادکست برای رادیو جوان
همکاری با چند رادیو مجازی مانند رادیو آوانو و رادیو راز
تولید کتابهای صوتی برای کتابخانه حسینبه ارشاد مخصوص نابینایان
تولید کتاب سلام بر ابراهیم و آخرین پس لرزه

مائده حسینی