گذراندن دوره ی دوبلاژ ، ویس اکتینگ و بازیگری تیاتر
گویندگی تیزر های تبلیغاتی برای شرکت ها
اجرای صحنه ای نمایشنامه خوانی
خوانش شعر و متن دکلمه و داستان های کوتاه دو پرسناژ
صدا برداری و کار با برنامه های نیوئندو و کیوبیس
بازی در نمایش صوتی رئیس جمهور در نقش ستوان کراویتز سال 99​​​​​​​

محمد رضا محبی