۵ سال سابقه تدریس درمدارس وآموزشگاههای مختلف تهران دردروس ادبیات وعربی
فعالیت در عرصه گویندگی بمدت 6 سال
رادیو نمایش ، رادیو البرز ، رادیو محیطی
آیتمسازی برای رادیو
فعالیت های مختلف در نمایشنامه خوانی و فیلم کوتاه ، تیاتر و استودیوهای آزاد
بازی در تیاتر "میخواستم اسب باشم" نوشته محمد چرم شیر در نقش مادر 1396
تیاتر "مرگ بسی اسمیت" به کارگردانی کیوان ظهرابی در نقش پرستار 1398
اجرا خوانی کنار رود سلسبیل و تیاتر "مهانسرای دو دنیا" در نقش ماری 1399
بازی در فیلم کوتاه "قانون جنگل" به کارگردانی هادی جعفری در نقش نقاش و سخنور
گذراندن دوره فن بیان و دوره  پیشرفته گویندگی ازدانشکده خبر زیرنظراستاد امیرفراهانی و استاد مهرداد مهماندوست
 گذراندن دوره  ویراستاری درموسسه  نجوای قلم وسابقه کاری در روزنامه تفاهم
بازی در نمایش صوتی رئیس جمهور در نقش گوینده رادیو سال 99 ​​​​​​​

مریم گلستانی