صدا پیشه،سرپرست صداپیشگان و دستیار کارگردان نمایش عروسکی "افسانه اوشیدا" نمایش برگزیده از سیزدهمین جشنواره عروسکی دانشجویی اسفند ١٣٩٢
نقش خوان در نمایشنامه خوانی "هفت آسمان" سالن بازیگاه بهمن ٩٣
صدا پیشه در رادیو تئاتر "نم باروت" در هجدهمین جشنواره تئاتر دانشجویی خرداد ٩٤
بازی در تئاتر "اجرای آزمایشگاهی" در هجدهمین جشنواره تئاتر دانشجویی خرداد ٩٤
بازیگر ، طراح و ایده پرداز اجرای سایه در نمایشنامه خوانی "پلیکان" آذر ٩٤
نقش خوان در نمایشنامه خوانی "میراب" در جشنواره دانشگاهی باران دی ماه ٩٤
دستیار کارگردان در تئاتر "آنالیز" در سی و چهارمین جشنواره تئاتر فجر بهمن ٩٤
کارگردانی و بازی در نمایش صوتی "کوری" در نقش دکتر  اسفند ۹۴
نقش خوان در نمایشنامه خوانی  "درنگ " بهمن ۹۴
بازی در تئاتر "پرواز عمود کبوتر دریایی دودی برفراز آب های سرد و معتدل اقیانوس اطلس" طرح مطالعات قشقایی تئاتر شهر تیر - ماه ۹۵
بازی و عروسک گردان در نمایش تعاملی "صندوقچه راز گنجور" طرح مطالعات قشقایی تئاتر شهر- تیر ماه ۹۵
بازی در نمایش محیطی سیاه بازی سازمان گردشگری مناطق آزاد کیش نوروز ۹۷

یحیی گلنسایی