این تنها یک سالنامه نیست

 

 

سالنامه عصر حرکت ، به کوشش مجموعه هنری فرهنگی جام سبز و روزنامه شرق ، تنها یک سالنامه نیست و شما میتوانید با خرید ، دسترسی به پاکستهای صوتی هر یک از مشاهیری که در سالنامه آمده است داشته باشید 

جهت اطلاع بیشتر از خرید و تبلیغات در سالنامه به لینک زیر مراجعه فرمایید 

 جام سبز