گروه آوای آپامه به جهت ارج نهادن به خواسته های مخاطبین تلاش دارد بطور خاص به نظرات و انتقادات شما توجه لازم را داشته و در این امر کوشا باشد لذا ما را با نظرات خود پر بارتر کنید .

تبادل نظر باعث رشد میشود

انتقاد و پیشنهادات